Kashmir
John Bonham/Jimmy Page/Robert Plant
Oh let the sun beat down upon my face, stars to fill my dream
I am a traveler of both time and space, to be where I have been
To sit with elders of the gentle race, this world has seldom seen
They talk of days for which they sit and wait and all will be revealed

Talk and song from tongues of lilting grace, whose sounds caress my ear
But not a word I heard could I relate, the story was quite clear
Oh, oh.

Oh, I been flying... mama, there ain't no denyin'
I've been flying, ain't no denyin', no denyin'

All I see turns to brown, as the sun burns the ground
And my eyes fill with sand, as I scan this wasted land
Trying to find, trying to find where I've been.

Oh, pilot of the storm who leaves no trace, like thoughts inside a dream
Heed the path that led me to that place, yellow desert stream
My Shangri-La beneath the summer moon, I will return again
Sure as the dust that floats high and true, when movin' through Kashmir.

Oh, father of the four winds, fill my sails, across the sea of years
With no provision but an open face, along the straits of fear

Ohh. When I'm on, when I'm on my way, yeah
When I see, when I see the way, you stay-yeah

Ooh, yeah-yeah, ooh, yeah-yeah, when I'm down...
Ooh, yeah-yeah, ooh, yeah-yeah, well I'm down, so down
Ooh, my baby, oooh, my baby, let me take you there

Let me take you there. Let me take you there

Kašmír
Nechť mě slunce šlehá přímo do obličeje
A hvězdy vyplní mé sny
Jsem cestovatelem časem i prostorem
Mohu znovu být, kde jsem již byl
Posadit se s šlechetnými předky,
jaké tento svět jen zřídka vidí
Oni vykládají o dnech, které mají nastat
Tím nám všechno odhalí.

Vyprávějí v písni melodickým hlasem,
jehož zvuk hladí můj sluch
A není slůvko, které bych nedokázal zopakovat
Ten příběh byl tak skutečný

Oh, jsem slepý
O létal jsem.....mami, nepochybně, nepochybně
Oh, ano, jsem slepý
O létal jsem.....mami, nepochybně, nepochybně

Vše nač se podívám hnědne
Jak slunce zemi spaluje
Mé oči se plní pískem
Když dívám se na tuto zpustošenou zem
snažíce se zjistit, kde jsem?

Pilotem v bouři, jenž, jak myšlenky ve snu,
nezanechává stopu na dráze
Dávej pozor na cestu. která mě zavedla na toto místo,
na tu žlutou pouštní říčku
Můj zemní ráj pod letní lunou,
vrátím se znovu
Je to jisté jako to, že se prach zvedá
když kráčím dál Kašmírem

O, ty otče čtyř větrů nafoukni mé plachty
abych proplul mořem let
bez zásob, však s odkrytou tváří
zátokami strachu

O, když jdu, když jdu po své cestě
Když vidím, když vidím tu cestu, ty stojíš – yeah
O, yeah – yeah, o, yeah – yeah, když jsem zničený
O, yeah – yeah, o, yeah, ano jsem zničený tak zničený
O, má milá, o, má milá,
nech mě tě tam s sebou vzít!
No tak, nech mě tě tam s sebou vzít!
Nech mě tě tam s sebou vzít!

© Led-Zeppelin.wz.cz
led-zeppelin@post.cz