The Rain Song
Jimmy Page/Robert Plant
This is the springtime of my loving - the second season I am to know
You are the sunlight in my growing - so little warmth I've felt before.
It isn't hard to feel me glowing - I watched the fire that grew so low.

It is the summer of my smiles - flee from me Keepers of the Gloom.
Speak to me only with your eyes. It is to you I give this tune.
Ain't so hard to recognize - These things are clear to all from
time to time.

Talk Talk - I've felt the coldness of my winter
I never thought it would ever go. I cursed the gloom that set upon us...
But I know that I love you so

These are the seasons of emotion and like the winds they rise and fall
This is the wonder of devotion - I see the torch we all must hold.
This is the mystery of the quotient - Upon us all a little rain must fall.

Dešťová píseň
Je jaro mého milování - druhý období abych věděl
Jsi sluneční svit mého vyrůstání - malé teplo toho co jsem cítil
Není těžké mě cítit nadšeného - Koukal jsem na oheň který rostl málo

Je léto mých úsměvů - úprk od "Keepers of the Gloom." (chovatelé šera)
Mluv ke mě jenom tvýma očima. Jsi to ty kdo mi dává tuto melodii.
Není tak těžké rozeznat - tyto věci jsou ode všeho čisté
čas od času.

Mluv mluv - Cítil jsem chlad mé zimy
Nikdy jsem si nemyslel že by to mohlo jít. Proklel jsem šero to co bylo nastaveno na nás...
Ale já vím že tě tak miluji

To jsou období mých emocí a jako vítr ony rostou a padají
To je zajímavost oddanosti - Hledám pochodeň kterou všichni musíme držet.
Tohle je kouzlo podílu - Na nás všechny musí padat malý déšť

© Led-Zeppelin.wz.cz
led-zeppelin@post.cz