Stairway To Heaven
Jimmy Page/Robert Plant
There's a lady who's sure all that glitters is gold
And she's buying a stairway to heaven.
When she gets there she knows, if the stores are all closed
With a word she can get what she came for.
Ooh, ooh, and she's buying a stairway to heaven.

There's a sign on the wall but she wants to be sure
'Cause you know sometimes words have two meanings.
In a tree by the brook, there's a songbird who sings,
Sometimes all of our thoughts are misgiven.
Ooh, it makes me wonder,
Ooh, it makes me wonder.

There's a feeling I get when I look to the west,
And my spirit is crying for leaving.
In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees,
And the voices of those who standing looking.

Ooh, it makes me wonder,
Ooh, it really makes me wonder.

And it's whispered that soon if we all call the tune
Then the piper will lead us to reason.
And a new day will dawn for those who stand long
And the forests will echo with laughter.

If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now,
It's just a spring clean for the May queen.
Yes, there are two paths you can go by, but in the long run
There's still time to change the road you're on.
And it makes me wonder.

Your head is humming and it won't go, in case you don't know,
The piper's calling you to join him,
Dear lady, can you hear the wind blow, and did you know
Your stairway lies on the whispering wind.

And as we wind on down the road
Our shadows taller than our soul.
There walks a lady we all know
Who shines white light and wants to show
How ev'rything still turns to gold.
And if you listen very hard
The tune will come to you at last.
When all are one and one is all
To be a rock and not to roll.

And she's buying a stairway to heaven.

Schody do nebe
Je dívka, která je přesvědčena o tom,
že všechno co se třpytí je zlato.
A ona si kupuje cestu do nebe.
Když se se tam dostane, ví
přestože jsou všechny obchody zavřené
stačí jí jediné slovo a má co chtěla.
Oh, Oh, a ona si kupuje cestu do nebe.

Na zdi je znamení,
ale chce si být jistá,
jak víš, občas mají slova dva významy.
Na stromě u potoka
sedí zpěváček, který si prozpěvuje,
občas všechny naš myšlenky jsou obavami.

Oh, to mě to udivuje.
Oh, to mě to udivuje.

Je to pocit, který mám když se dívám na západ
a má duše volá po odchodu.
V snech vidím kroužky kouře skrze stromy
a hlasy těch, kteří přihlížejí.

Oh, to mě udivuje.
Oh, to mě opravdu udivuje.

Šušká se, už brzy, až všichni zazpíváme tu melodii,
pak pištec nás přivede k rozumu.
A nový den začne pro ty, kteří vydrží
a lesy se budou ozývat smíchem.

Máš-li rušno v živém plotu,nelekej se.
Je to jen jarní úklid Královny máje.
Ano, jsou dvě cesty, kterými můžeš jít,
ale nakonec je stále čas změnit cestu, na kterou jsi se vydal.
A to mě udivuje.

V hlavě ti hučí a nezmizí to, kdyby jsi to náhodou nevěděl
že pištec tě volá, aby ses k němu přidal.
Milá dívko, slyšíš vítr vát? A věděla jsi,
že tvá cesta leží na šeptajícím větru.

A jak si to šineme po cestě
naše stíny převyšují naše duše.
Támhle kráčí dívka, kterou všichni známe,
která září bílým světlem a chce nám ukázat
jak se stále všechno mění ve zlato.
A když se pořádně zaposloucháš
ta melodie k tobě nakonec doletí.
Když všichni jsou jedním a jeden se stane všemi
budeme jak skála a nepohneme se.

A ona si kupuje cestu do nebe.

© Led-Zeppelin.wz.cz
led-zeppelin@post.cz