Immigrant Song
Jimmy Page/Robert Plant
Ah, ah,
We come from the land of the ice and snow,
From the midnight sun where the hot springs blow.
The hammer of the gods will drive our ships to new lands,
To fight the horde, singing and crying: Valhalla, I am coming!

On we sweep with threshing oar, Our only goal will be the western shore.

Ah, ah,
We come from the land of the ice and snow,
From the midnight sun where the hot springs blow.
How soft your fields so green, can whisper tales of gore,
Of how we calmed the tides of war. We are your overlords.

On we sweep with threshing oar, Our only goal will be the western shore.

So now you'd better stop and rebuild all your ruins,
For peace and trust can win the day despite of all your losing.

Píseň imigrantů
Aaaaaaaaaah, ah.
Aaaaaaaaaah, ah.

Přicházíme ze země ledu a sněhu
od půlnočního slunce, kde vyvěrají horké prameny.
Kladivo bohů povede
naše lodě k novým zemím
Bít se hordou, zpívajíce a plačíce:
Valhallo, já přicházím
Přiženeme se rychlými vesly
Našim jediným cílem bude západní pobřeží

Aaaaaaaaaah, ah.
Aaaaaaaaaah, ah.

Přicházíme ze země ledu a sněhu
od půlnočního slunce, kde vyvěrají horké prameny
Hřejivé a tiché tvé zelené louky
Mohou šeptat legendy o krveprolití,
o tom, jak zklidnili jsme přílivy a odlivy války.
Jsme tvými nejvyššími pány
Přiženeme se rychlými vesly
Našim jediným cílem bude západní pobřeží.

Teď je lepší zastavit se a obnovit vše, co jsi zničil,
protože mírem a důvěrou můžeš vyhrát dnešní den.
I přes veškeré své ztráty.

© Led-Zeppelin.wz.cz
led-zeppelin@post.cz